Word lid!

Needed is hard op zoek naar nieuwe leden. Momenteel zijn vooral mannen nodig, maar ook vrouwen zijn natuurlijk van harte welkom. Ben je tussen de 15 en 55 jaar? Kom vrijblijvend eens langs om kennis te maken met Needed. Om een goede indruk te krijgen van het koor mag je eerst drie keer vrijblijvend komen kijken voordat we je officieel vragen of je lid wilt worden. We repeteren van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingskerk, Kerkweg 60 in Maarssen. In de agenda vind je ons repetitieschema. Controleer dit altijd even zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.

Hoe ziet een repetitie eruit?
Elke repetitie beginnen we met zangoefeningen om de stemmen los te maken. Daarna studeren we een nieuw nummer in of herhalen we wat we vorige keer hebben geleerd. Ook is er in de eerste helft tijd voor het instuderen van liederen voor een medewerking aan een kerkdienst of een concert. Rond half negen is er pauze met (gratis) koffie/thee/water. We proberen de pauze niet langer te houden dan een kwartier, maar dit lukt door de gezelligheid niet altijd. Na de pauze wordt een nieuw nummer van voor de pauze of vorige week eventueel herhaald en zingen we ons al bekende liederen die koorleden of de dirigent graag willen zingen.

Ik wil lid worden, wat nu?
Heb je ja gezegd op de vraag of je lid wilt worden, dan krijg je over het algemeen enthousiast applaus van de leden. Terwijl iedereen elders pauze gaat houden blijf jij nog even in de repetitieruimte met de dirigent en een lid van het bestuur voor een stemtest. Deze stemtest is om vast te stellen wat het bereik van je stem is (hoe laag en hoog kun je zingen?) en welke partij daarbij past. Omdat het koor maar klein is en iedere stem hoorbaar is, is ook zuiverheid van groot belang. Dit hoeft in beginsel niet hard en strak te zijn, stemmen kunnen zich ontwikkelen, maar er moet wel potentie in zitten. Na de stemtest mag ook jij gaan genieten van een korte pauze.

Ik ben lid!
Wat fijn dat je ons nieuwste lid bent geworden! Needed repeteert niet meer met papier, maar met een digitale map in Dropbox. Nadat je lid bent geworden zal de secretaris je wat gegevens vragen waaronder je e-mailadres. Op dit e-mailadres zul je een uitnodiging ontvangen voor de digitale koormap. Er worden bijna geen opnames gemaakt van repetities, maar het staat je vrij om dit voor eigen gebruik wel te doen. Voor medewerkingen of concerten zijn er vaak wel oefenbestanden beschikbaar van eerdere concerten of repetities.

Contributie
De contributie bedraagt € 190,- per jaar. Dit mag in een keer, maar ook in delen betaald worden. Wordt je later in het seizoen lid van Needed dan zal er aparte een berekening gemaakt worden voor het restant van jouw eerste seizoen.