Word donateur

Steun Needed, wordt donateur!

Jongerenkoor Needed zet zich elk jaar in om met de vele acties aan extra inkomsten te komen. Denk hierbij aan het verkopen van kerststukjes en paasmandjes. Deze extra inkomsten hebben we ook elk jaar echt heel hard nodig om alle kosten te betalen en het koor draaiende te houden.

Draag jij Jongerenkoor Needed een warm hart toe, wil jij graag geïnformeerd worden over concerten en optredens en andere leuke nieuwtjes? Sluit je dan aan bij de club vrienden van Needed.

Als vriend(in) van Needed vragen wij je een bijdrage van minimaal € 15,00 per jaar.

Wil jij een vriend of vriendin worden? Meldt je dan aan bij Margot de Vries tel 0346-555540 of email naar vrienden@needed.nl

Als je graag een gift wilt geven aan Needed dan kan dat op IBAN: NL 83 ABNA 0605 797 919 t.n.v. Jongerenkoor Needed te Maarssen.

Alvast heel hartelijk dank voor je steun!

 

YOU ARE NEEDED!!